Byla hybnou silou při rozjezdu činnosti sdružení. Pro aktuální vytíženost v architektuře a hoteliérství se momentálně moc nezapojuje, ale její srdce stále bije pro PRO|OKO.

Category :